Izjava o zaštiti osobnih podataka za poslovanje garaža

Izjava o zaštiti osobnih podataka korisnika garaža

Ova obavijest opisuje način na koji voditelj obrade obrađuje vaše osobne podatke (članak 13. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka). U skladu s Uredbom, voditelj obrade je trgovačko društvo koje upravlja garažom, a koje je za svaku pojedinu garažu navedeno na internetskoj stranici  www.bestinparking.hr, i to ukoliko na toj stranici u pojedinačnim slučajevima, a u skladu s Uredbom, kao voditelj obrade nije navedena neka druga osoba. Podatke za kontakt voditelja obrade također možete pronaći na toj internetskoj stranici. Upite u vezi zaštite podataka možete uputiti na: datenschutz@b-i-p.com

1. Svrhe obrade podataka

Vaše osobne podatke ćemo obrađivati ili možemo obrađivati u sljedeće svrhe:
a)  upravljanje dugoročnim parkiranjem
b)  obračun naknada za korisnike kratkoročnog parkiranja
c)  kontrola uvjeta korištenja i pridržavanja propisa o korištenju garaže
d)  kontrola korištenja garaže u skladu s ugovorom (na primjer, pridržavanje propisa o korištenju garaže)
e)  zaštita opreme za obračun parkiranja, uključujući i kase
f )  praćenje nepropisnog korištenja (na primjer, izlazak bez plaćanja)
g)  izvršavanje zakonskih obveza (na primjer, knjigovodstvo ili odgovori na upite državnih tijela)
h)  sprječavanje, ograničavanje ili otkrivanje djelovanja koje nadležna tijela gone kao kaznena djela ili prekršaje (na primjer, oštećivanje stvari, bijeg vozača s mjesta nesreće)

U te svrhe ćemo ili možemo obrađivati osobne podatke poput vašeg imena, datuma rođenja i adrese koje ćete sami dati na raspolaganje, na primjer, povodom sklapanja ugovora, kao i podatke koje dobijemo snimanjem, poput podataka o registarskim tablicama. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno, ali je neophodno za sklapanja ugovora, odnosno izvršavanje ugovora. Nedavanje podataka može imati za posljedicu da nećete moći koristiti garažu.

Molimo vas da se u vezi snimanja i prepoznavanja podataka o registarskim tablicama upoznate sa svim mjerodavnim propisima.

2. Pravni temelji obrade:

 • izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Uredbe)
 • privola (članak 6. stavak 1 točka a Uredbe)
 • poštovanje pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka c Uredbe)
 • legitimni interesi voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka f Uredbe) u svrhu:
  • ostvarivanja gore pod člankom 1 (od a do h) navedenih ciljeva
  • omogućavanja jednostavnog, brzog i učinkovitog sklapanja i izvršavanja ugovora,
  • osiguravanja preventivne zaštite garaže i opreme garaže, posebice zbog prethodnih kršenja prava ili zbog mogućih opasnosti iz naše djelatnosti
  • prijenosa podataka osnivaču u interne svrhe upravljanja.

3. Prijenos vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci će se u gore navedene svrhe, ovisno o slučaju, prenositi sljedećim kategorijama primatelja:

 • izvršiteljima zadataka (na primjer, pozivni centar, služba za pritužbe)
 • platformama za naplatu (kartice za gorivo, kartice za prijevoz, kartice korisnika itd.)
 • državnim tijelima u okvirima njihovih zahtjeva (na primjer, odgovori na upite državnih tijela poput porezne uprave ili obavještavanje državnih tijela poput policije, državnog odvjetnika ili sudova u slučaju utemeljene sumnje da podaci dokumentiraju kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti)
 • društvu vlasniku (u interne svrhe upravljanja)
 • agencijama za naplatu dugova, odvjetnicima, poreznim savjetnicima i revizorima angažiranim od strane voditelja obrade
 • osiguravateljima (na primjer, u slučaju štete).

4. Trajanje pohrane podataka

Vaše osobne podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje ciljeva navedenih u članku 1., odnosno do isteka zakonskih rokova obveze čuvanja ili isteka rokova zastare mogućih pravno utemeljenih potraživanja.

Slikovne podatke ćemo u pravili brisati nakon 72 sata, osim ukoliko postoji opravdana sumnja da ti podaci dokumentiraju kazneno djelo koja nadležna tijela gone po službenoj dužnosti. Osobni podaci do kojih smo došli prepoznavanjem registarskih pločica ćemo u slučaju postupanja korisnika u skladu s odredbama našeg ugovora, brisati u roku od jednog dana.

5. Vaša prava u vezi s osobnim podacima

U načelu imate pravo na informacije, ispravke, brisanje, ograničenje obrade, prenošenje i na ulaganje prigovora. Ako ste dali pristanak, imate pravo povući ga u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utječe na pravovaljanost obrade na temelju pristanka do opoziva. Molimo vas da kontaktirate voditelja obrade da biste ostvarili ta prava.

Ako mislite da je obrada vaših podataka u suprotnosti sa zakonom o zaštiti podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresi Fra Grge Martića 14, 10 000 Zagreb, broj telefona +385 1 4609 080 ili e-mail azop@azop.hr.